5de en 6de leerjaar

Accessoires voor de opvoering: "Max op ontdekkingsreis"

2018-09-28
28/09/2018

Muizen zijn pas muizen wanneer ze over een degelijke staart beschikken...

Vingerbreien was de oplossing. Er werden zelfs reserve-staarten gebreid die nadien gretig onder elkaar werden uitgewisseld. Delen was geen probleem. Ook dit is een waarde die het verhaal 'Max op ontdekkingsreis' de lezers wil meegeven.