5de en 6de leerjaar

Troostmaand

2021-11-09
09/11/2021

"Troost zoeken, troost vinden" is het thema van de maand november. De leerlingen van de derde graad bereidden voor het herfstverlof samen met hun juffen een inleidende activiteit voor. Deze bestond uit aangepaste verhalen die zouden voorgelezen worden aan kleine groepjes kinderen in de turnzaal. Op kussentjes gezeten lazen de leerlingen dan vandaag individueel of per twee een verhaal voor uit een kinderboek dat ze zelf kozen aangepast aan de leeftijd van het luisterpubliek. Velen zorgden verder op eigen initiatief voor een mooie inkleding: attributen zoals knuffels of verkleedkleren. De verwerking van de verhalen werd ondersteund door de klasjuffen want het begrip troost is niet voor alle kinderen even vlug te vatten. De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar lieten zich echter van hun beste kant zien en zorgden voor een duidelijke boodschap: verdriet heeft zorg nodig! Wij kunnen die bieden! Proficiat voor jullie inzet en enthousiasme! Juf Kirsten en juf Marleen waren blij met wat ze zagen gebeuren! Na de verwerking kreeg iedere klasgroep nog een troostpakket aangeboden om in de eigen klas mee aan de slag te gaan: placemat met aangepaste teksten en gebedjes, een 'bakje troost' zijnde een kaarsje, een troostpotlood om verdriet van zich af te schrijven of te tekenen,...

Dank aan alle collega's voor de fijne medewerking in de turnzaal. Het deed deugd samen bezig te zijn!