5de en 6de leerjaar

Samen zingen voor de Heer!

2023-09-11
11/09/2023

Als voorbereiding op de viering met boekentaszegening kwamen alle leerlingen nogmaals samen onder het afdak (vanwege de warmte) om de liederen in te zingen onder leiding van juf Annemie.