5de en 6de leerjaar

Franse spreukenloop!

2023-06-15
15/06/2023

Op de speelplaats liepen de leerlingen in duo's van de ene spreuk naar de andere om ze vertaald te krijgen en te begrijpen. De spreuken kwamen uit een kalender van Bond Zonder Naam en waren geschreven in het Frans en het Engels. De doelstelling was: "Geef niet op ook al versta je niet alles. Gebruik beide talen om de betekenis te achterhalen!". De doelstelling werd bereikt. De spreuken werden alle 23 vertaald! Knappe prestatie!