5de en 6de leerjaar

Franse woordenschat in beweging!

2023-06-30
30/06/2023

Nog op het nippertje wat Frans opfrissen door voddenballen op de juiste plaats te laten landen... Ontwikkelen van de oog-handcoördinatie en Franse grammatica... Twee vliegen in één klap! Alle groepen verzamelden de woorden op de deksels en maakten er zinnen mee. Het viertal dat bestond uit Jasper, Norah, Yente en Lili behaalde net één puntje meer dan de andere groepen. Goed gespeeld én goed geredeneerd! Proficiat allemaal! Bravo!!