5de en 6de leerjaar

Opleiding tot middeleeuws bouwmeester

2021-10-25
25/10/2021

In groep een versterkte middeleeuwse toren bouwen (donjon) volgens vastgelegde criteria met maximum 120 suikerklontjes als bouwmateriaal en glazuur als mortel... het is niet niks. Als er dan ook nog kantelen moeten zijn, een toegangspoort en een ophangsysteem voor de ophaalbrug wordt het wel even diep nadenken en goed rekenen. Er was ook nog een zekere tijdsdruk die het allemaal wat moeilijker maakte; zeker als er wat mis liep tijdens het 'metsen'! De donjons werden nadien onderzocht op stevigheid: metselverband, steunbalken, voldoende metselspecie,... Ook de afwerking en het plaatsen van de ophaalbrug werden beoordeeld. Zouden de leerlingbouwers geslaagd zijn in hun meesterproef of is een vervolgcursus noodzakelijk om te kunnen slagen in deze proef als 'metser'?