5de en 6de leerjaar

Wij vliegen de vakantie in!

2022-06-29
29/06/2022

Vanmorgen vierden we met alle leerlingen van de lagere school het einde van het schooljaar in de kerk van Ellikom. De postkaarten van de kinderen 'vertelden' over de vakantie die op komst is en het afscheid van de school voor even...