5de en 6de leerjaar

Intuïtief tekenen met houtskool

2023-11-13
13/11/2023

Na het opdoen van zoveel mogelijk zintuiglijke indrukken kregen de leerlingen de kans zich met houtskool beeldend uit te drukken voor hun klasgenoten. Ieder van hen had namelijk een heel andere kijk gekregen op het bladerdek van het bos door gewoonweg een andere locatie in te nemen. Hoe abstract ze deze gewaarwordingen konden tonen op papier hing grotendeels af van hoe ver ze zich konden losmaken van de echte beelden waarmee ze in het bos geconfronteerd werden. Nadien mochten ze zichzelf aan anderen laten kennen door een eigen verwoording van het persoonlijke, beeldende werk. Sommigen gingen daar helemaal in op... Mooi om te zien én te horen!