5de en 6de leerjaar

Op zoek naar Maria in het straatbeeld

2022-05-05
05/05/2022

Deze namiddag vertrok de derde graad op 'kapelletjestocht' doorheen Ellikom. We hadden voor de gelegenheid verschillende veldboeketjes samengesteld om bij elk mariabeeld in ieder kapelletje neer te leggen. Er werd telkens door een groepje voorgebeden (Je vous salue, Marie) en daarna werden de strofes van een alom gekend Marialied hardop gelezen 'Lief Vrouwke'. Daarnaast hebben we meegedaan aan de mei-actie: Zet een beeld van Maria voor het raam in deze gebedsmaand. Dit raam werd het keukenvenster van het oude klooster zodat mama's en papa's 'onze Maria' deze maand zien staan... 'Weesgegroet Maria'