5de en 6de leerjaar

Les grenouilles au bord de l'eau!

2023-02-17
17/02/2023

De paddenoverzet aan de kapelkant van de Brogelerweg in Ellikom was een succes: vele padden, kikkers en salamanders vonden hun weg naar de geboortepoel dankzij de hulp van de leerlingen van de derde graad in samenwerking met Natuurpunt. De gemachtigde opzichters, Tienus en Theo, zorgden op hun beurt voor een veilige verplaatsing van de leerlingen op de Brogelerweg. Het vijfde en zesde leerjaar beëindigde de paddenoverzet met het gedicht 'les grenouilles' dat ze in kleine groep hadden voorbereid. Wout en Febe klopten de borden met dit gedicht en een dialectversie 'Kwakvorse' in de grond met behulp van Jan en een niet zo handige, oude hamer...