De Olieslagmolen

Project "Olieslagmolen"

De leerlingen van het vijfde leerjaar startten het project “Olieslagmolen” in samenwerking met het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed in het kader van “Jong redt oud”

Het doel van dit project was: Cultureel erfgoed uit de omgeving in de aandacht brengen.

Zij willen nl. de plek waar de olieslagmolen ooit stond in Ellikom opwaarderen en de verhalen van de plek en de molen kenbaar maken aan buurtbewoners en bezoekers. De molen verhuisde namelijk in 1963 naar Bokrijk.

De leerlingen maken kennis met het erfgoed en de geschiedenis van Ellikom en ontsluiten deze tegelijkertijd voor buurtbewoners en bezoekers. Bovendien worden jongere en oudere bewoners van Ellikom onder andere door de interviews dichter bij elkaar gebracht.

Onder begeleiding van hun leerkrachten, juffr. Marleen, juffr. Vicky en de lokale heemkundige kring "De Reengenoten" verzamelen de leerlingen informatie over de molen en Abeekvallei, waar de molen vroeger stond. Om de omgeving beter te leren kennen voerden ze er samen met Natuurpunt ook beheerswerken uit. Daarna interviewden ze buurtbewoners die ooit nog in de buurt van de molen woonden, werkten of speelden. De informatie en verhalen over de molen worden vervolgens ontsloten via een infobord op de plek waar de molen vroeger stond. Ook een bezoek aan Openluchtmuseum Bokrijk stond op het programma. Daar hielpen de leerlingen mee aan de restauratie van de molen uit Ellikom.

Leerlingen op TV

Ook Ketnet maakte een reportage over de leerlingen van het 5de leerjaar aan het werk bij de Olieslagmolen. Deze onderstaande reportage was te zien in het Karrewiet journaal op Ketnet op 20 mei 2019.