Evenementen

Kienavond

Jaarlijks organiseert de school samen met de ouderraad een kienavond om geld in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om spullen aan te kopen ten behoeve van de kinderen of om bij te dragen aan uitstappen. Dit schooljaar zal de kienavond doorgaan op vrijdag 24 april 2020. Schrijf de datum alvast in je agenda want ook dit jaar zullen er weer mooie prijzen te winnen zijn. Deze prijzen werden vooraf door de oudervereniging aangekocht of ingezameld door leden van de oudervereniging en leerkrachten bij handelaars uit de buurt.

Schoolfeest

Het schoolfeest vond dit schooljaar plaats op zondag 29 september 2019. Het werd een originele editie waarbij kinderen en ouders voor uitdagingen geplaatst werden. De winnaars kregen een verblijf aan zee cadeau.

Communiefeest

Dit schooljaar zal de viering van de eerste communie doorgaan op zondag 3 mei 2020 om 10.30 uur. Het vormsel zal doorgaan op zondag 10 mei 2020 om 9.00 uur. De vormselviering zal een gemeenschappelijke viering worden voor Ellikom en Meeuwen. Voor meer informatie, kan u zich wenden tot de parochiepriesters of zuster Magda. Op maandag 4 mei 2020 is er voor de kinderen van onze school een verlofdag gepland.