Inschrijven

Schooljaar 2024-2025

Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025 werken alle scholen van de scholengemeenschap met een gezamenlijk digitaal aanmeldingssysteem.

Je kan je kind digitaal aanmelden vanaf 27/02/2024 tot en met 19/03/2024.

Nadat alle aanmeldingen verwerkt zijn, ontvang je ten laatste op 19/04/2024 een e-mail met alle informatie over je toegewezen school. Tussen 22/04/2024 en 13/05/2024 kan je je kind definitief inschrijven op de toegewezen school. Voor onze school is er geen stop, dus als je bent aanngemeld zal deze plaats ook voor je kind zijn.

Mis deze periode niet, want na deze periode vervalt je gereserveerde plaats!

Vanaf 23/05/2024 starten de vrije inschrijvingen voor de nog resterende beschikbare plaatsen. (voor kinderen die zich niet hebben aangemeld)

Instapdata

Instappen kan op de eerste schooldag na de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, de krokusvakantie of de paasvakantie. Maar ook op de bijkomende instapdata: 1 februari en de 1ste schooldag na Hemelvaartsdag.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

Vanaf dat je kind de leeftijd van 2½ jaar bereikt heeft, mag je een afspraak maken met de school. (Contacteer ons)

Wanneer je naar de afspraak komt, dien je een officieel document mee te nemen dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (trouwboekje, ISI+ kaart / geboortebewijs / identiteitskaart...).
Je kleuter wordt opgenomen in het stamboekregister en de ouders dienen een verklaring van enige inschrijving in te vullen en te ondertekenen. (Er dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.)

De inschrijving van leerlingen die het vorig schooljaar of het schooljaar daarvoor definitief werden uitgesloten, wordt geweigerd.

Het schoolbestuur kan een leerling ook doorverwijzen, die blijkens een inschrijvingsverslag georiënteerd werd naar een type van het buitengewoon onderwijs. Dit omdat de draagkracht van de school onvoldoende is om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de leerling betreffende onderwijs, therapie en verzorging (uitzondering type 8). Het schoolbestuur beslis in overleg met de ouders en houdt rekening met:​

  • de schikbare ondersteunende maatregelen
  • ​een overleg binnen de participatieraad
  • een advies van het CLB

Uitschrijven?

Elke schoolverandering moet door de directie van de nieuwe school schriftelijk worden meegedeeld aan de directie van de oorspronkelijke school. Deze mededeling gebeurt per aangetekend schrijven of door afgifte van de mededeling tegen ontvangstbewijs. De inschrijving op de nieuwe school is rechtsgeldig vanaf de eerste schooldag na ontvangst van de mededeling op de oorspronkelijke school.

Hoeveel kost de school?

Je kind inschrijven in het basisonderwijs is gratis, zowel in de kleuterschool als in de lagere school. De school vraagt geen inschrijvingsgeld.

Ook de materialen en activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, zijn gratis.

De school zal echter wel een bijdrage vragen voor een aantal zaken. Namelijk voor de uitstappen, de toneelvoorstellingen, voor een abonnement op een tijdschrift waar er in de klas mee gewerkt wordt (het betreft de laatste kleuterklas, eerste leerjaar, ... ), voor een turn-t-shirt en voor een turnzak.

Er is echter een maximum bedrag dat de school aan de ouders mag vragen. Voor de kleuters is het maximum bedrag 50€ en voor de leerlingen van het lager onderwijs is het maximum bedrag 90€ per schooljaar. Heeft u het financieel moeilijk en kan u bepaalde uitstappen niet betalen, neem dan contact op met meester Geert.

Meer informatie over de maximum factuur.