Onze leerkrachten en hun klas

Instappers en 1ste kleuterklas

Leerkracht

Juf Liesbeth Colaers

 • Werkzaam op de school sinds: 1998
 • Woonplaats: Peer
 • Verjaardag: 2 december
 • Lesdagen: fulltime aanwezig
 • Info-avond: U ontvangt binnenkort hier meer informatie over.

Klaswerking

De jongste kleuters op onze school.

Welkom in onze school!

Het is voor uw jonge kleuter een grote stap om naar school te gaan en het allerbelangrijkste is, dat uw kind zich goed voelt in de klas / op onze school. Het welbevinden van de jonge kleuters is onze prioriteit! Bij sommige kleuters verloopt die aanpassing snel en vlot, bij anderen kan dit wat langer duren. Wij geven de kleuters de tijd om te wennen in onze school. De jonge kleuters gaan op hun eigen tempo de kans krijgen om zich thuis te voelen in de klas. De 2,5-3 jarige kleuters gaan leren spelen, leren samenspelen en heel veel ontdekken, heel veel exploreren en hieraan heel veel plezier beleven!!

Door zoveel mogelijk ervaringen op te doen in de eerste kleuterklas gaan ze leren. Dit leren is altijd spelend leren. Ze krijgen de kans om vaardigheden, technieken, taal, expressie, wereldorientatie, wiskunde... op spelenderwijze te ontdekken en te oefenen.

Jongste kleuters van onze school.

Nieuws

Vertelt je kindje nog niet veel over school maar ben je er toch benieuwd naar, bekijk dan de nieuwspagina van onze klas. Hierop kan je onder andere zien wat onze kapoentjes de afgelopen tijd gedaan hebben. Het is ook altijd leuk om een reactie van de ouders te krijgen. Je kan je reactie sturen naar juf Liesbeth via het contactformulier.

Nieuws 1ste kleuterklas

2de en 3de kleuterklas

Leerkrachten

Juf An Camps (2de kleuterklas)

 • Werkzaam op de school sinds: 2023
 • Woonplaats: Ellikom
 • Verjaardag: 25 oktober
 • Lesdagen: parttime aanwezig
 • Juffrouw An staat samen met juffrouw Ruth in de klas van de 4-jarige kleuters
 • Ze doet ook de zorg van de kleuterschool.

Juf Ruth Kerkhofs (3de kleuterklas)

 • Werkzaam op de school sinds: september 2013
 • Woonplaats: Bocholt
 • Verjaardag: 6 december
 • Lesdagen: fulltime aanwezig
 • Ouderavond: De informatie en datum voor de info-avond van de 5-j kleuters ontvangt u binnenkort.

Klaswerking

De kleuters van de tweede kleuterklas zullen in het begin van het schooljaar weer even de tijd nodig hebben om aan de nieuwe omgeving te wennen. In de eerste plaats werken we steeds meer aan de zelfstandigheid van de kleuters.

Elke voormiddag zullen de kleuters van de tweede kleuterklas uit de klasgroep worden gehaald om op die manier meer op het niveau van de kinderen in te kunnen zetten.

Van kleuters in de tweede kleuterklas worden ook steeds meer vaardigheden verwacht. Deze kleuters krijgen dan ook de kans om al spelend ervaringen op te doen, te leren samenspelen en te leren van elkaar. Ze worden gestimuleerd in hun totale ontwikkeling door uitdagende activiteiten aan te bieden. We doen al een aanzet naar schoolse vaardigheden, dit wordt op een speelse wijze aangebracht.

Kleuters leren ook veel van elkaar. Elke kleuter krijgt de kans om te ontwikkelen naar zijn eigen mogelijkheden.

Bewegingsopvoeding

Op maandagnamiddag en vrijdagmorgen gaan de kleuters bewegen in de zaal samen met juf Ria.

2de kleuterklas

3de kleuterklas

Nieuws

Bekijk ook zeker eens de nieuwspagina van onze klas. Hierop kan je onder andere zien wat de leerlingen zoal doen in de klas. Je mag altijd een reactie sturen! Dit doe je door het contactformulier in te vullen.

Nieuws 2de en 3de kleuterklas

1ste en 2de leerjaar

Leerkrachten

Juf Jolien Winters

 • Werkzaam op de school sinds: 2021
 • Woonplaats: Lommel
 • Verjaardag: 22 augustus
 • Lesdagen: Juf Jolien werkt voor het merendeel in het eerste leerjaar. Ook ondersteunt ze juf Annemie in het derde leerjaar

juf Kirsten Kesters

 • Werkzaam op de school sinds : 2021
 • Woonplaats: Oudsbergen
 • Verjaardag: 8 november
 • Lesdagen: Juf Kirsten staat Full-time voor de klas van het eerste en het tweede leerjaar. Ze heeft vooral de verantwoordelijkheid van het 2de leerjaar.

Leerlingen 1ste en 2e leerjaar

Nieuws

Onze klas heeft ook een nieuwspagina. Hierop verschijnt het verslagje van de week, leuke weetjes en nuttige informatie.

Neem zeker regelmatig een kijkje op de nieuwspagina van onze klas!

Wilt u een reactie sturen, dan mag dit altijd via het contactformulier.

Nieuws 1ste en 2de leerjaar

3de en 4de leerjaar

Leerkracht

Juf Annemie Housen

 • Werkzaam op de school sinds: 1999
 • Woonplaats: Oudsbergen
 • Verjaardag: 13 juni
 • Lesdagen: fulltime aanwezig
 • Info-avond: Deze datum volgt nog.

Leerlingen 3e en 4e leerjaar

Nieuws

Bekijk ook regelmatig eens de nieuwspagina van onze klas. Hierop kan je onder andere zien met welke projecten we bezig zijn en welke leuke uitstappen we gemaakt hebben.

Wilt u een reactie sturen of mij contacteren voor een andere reden dan kan dit via het contactformulier.

Nieuws 3de en 4de leerjaar

5de en 6de leerjaar

Leerkrachten

Juf Marleen Vandyck

 • Werkzaam op de school sinds: 1987
 • Woonplaats: Oudsbergen (Ellikom)
 • Verjaardag: 18 april
 • Lesdagen: deeltijds
 • Juffrouw Marleen draagt zorg voor de klas van 5 en 6 tijdens de namiddag en op vrijdag de ganse dag. Zij staat in voor W.O., godsdienst, Frans en muzische vorming.
 • Info-avond: meer info volgt

juf Inge Maes

 • Werkzaam op de school sinds:
 • Woonplaats: Genk
 • Verjaardag: 10 juli
 • Lesdagen: week 1-5: maandag - donderdag en week 6: maandag - vrijdag

Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar

Nieuws

Allerlei leuke en nuttige nieuwsfeitjes kan je lezen op de nieuwspagina van onze klas. Neem er zeker regelmatig een kijkje.

Via het contactformulier mag u altijd een reactie sturen. Ook wanneer u ons wilt contacteren voor een andere reden, kan dit via het contactformulier.

Nieuws 5de en 6de leerjaar

Leerkrachten van meerdere klassen

Leerkrachten bewegingsopvoeding

Juf Ria Essers (kleuters)

 • Werkzaam op de school sinds: 1991
 • Woonplaats: Oudsbergen (Ellikom)
 • Verjaardag: 20 december
 • Lesdagen: maandag en vrijdag

Meester Roel Jamers (lagere school)

 • Werkzaam op de school sinds: maart 2016
 • Woonplaats: Oudsbergen
 • Verjaardag: 16 oktober
 • Lesdagen: maandag en vrijdag

Leerkracht bewegingsopvoeding

Zorgleerkrachten

Juf An Camps

 • Werkzaam op de school sinds: 2023
 • Woonplaats: Ellikom
 • Verjaardag: 25 oktober
 • Lesdagen: parttime aanwezig
 • Juffrouw An staat samen met juffrouw Ruth in de klas van de 4-jarige kleuters
 • Ze doet ook de zorg van de kleuterschool.

Juf Sanne Clijsters

 • Werkzaam op de school sinds: 2023
 • Woonplaats: Bree
 • Verjaardag:
 • Lesdagen:

Wat houdt de taak van zorgleerkracht in?

Soms hebben kinderen extra (individuele) begeleiding nodig. Vaak denken mensen dat dit enkel voor kinderen is met een ontwikkelingsachterstand, maar natuurlijk is dit ook voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. In de onze school gebeurt deze begeleiding bijna altijd IN de klas door zowel de klasleerkracht als de zorgleerkracht.
Leerstof kan extra ingeoefend of herhaald worden. Ook kan er verdieping en verbreding aangeboden worden.
Voor ieder kind wordt er een volgsysteem opgesteld.
Door regelmatige evaluaties en genormeerde testen (leesniveaus, KOALA, ...) worden de leerlingen van dichtbij opgevolgd.

Kinderverzorgster

Evelien Wampers

 • Werkzaam op de school sinds: 2021
 • Woonplaats: Oudsbergen
 • Verjaardag: 9 februari
 • Lesdagen: Donderdag

Wat houdt de taak van kinderverzorgster in?

Zoals de naam reeds doet vermoeden, helpt de kinderverzorgster bij de verzorgmomenten van de kleuters. Dit is voornamelijk wanneer de kleuters naar het toilet gaan en wanneer ze hun tussendoortje eten. Maar de kinderverzorster speelt ook met veel plezier een spelletje met de allerjongsten van onze school.

Kinderverzorgster

Administratieve medewerkers

Diane Reyners (leerlingenadministratie)

 • Werkzaam op de school sinds: 2003
 • Woonplaats: Oudsbergen (Gruitrode)
 • Verjaardag: 20 mei
 • Aanwezig: op maandagnamiddag, dinsdag- en vrijdagvoormiddag

Lieve Leijskens
(algemene administratie)

 • Werkzaam op de school sinds: ?
 • Woonplaats: Oudsbergen (Gruitrode)
 • Verjaardag: 20 augustus
 • Aanwezig: op donderdagvoormiddag

Directeur

Geert Bruers

 • Werkzaam op de school sinds: 2021
 • Woonplaats: Pelt
 • Verjaardag: 16 juni

Door de kinderen wordt hij meester Geert genoemd. Bovenop zijn taak als directie heeft hij nog een functie als pedagogisch ondersteuner bij de scholengemeenschap van het katholiek basisonderwijs in Meeuwen-Gruitrode.

Woordje van de directeur

Ons schoolteam zet zich elke dag in, om de visie, de waarden en normen van onze school in woord en daad om te zetten.

Kinderen horen op te groeien in een omgeving die hen stimuleert, die hen uitdaagt om te ontwikkelen. Het gaat hier niet om gelijke kansen voor iedereen maar om de beste kansen voor iedereen. De grote verschillen onder kleuters zowel als onder lagere schoolkinderen vragen naar maatregelen die tot doel hebben recht te doen aan die individuele verschillen. Dit lossen we op door bijvoorbeeld te differentiëren, dit zowel voor zwakkere als voor sterkere leerlingen.

Binnen het domein van het kennen, het kunnen en het zijn (hoofd, hart en handen), is het onze taak de kinderen die ons zijn toevertrouwd de beste vormingskansen te geven.

Van nature zijn kinderen leergierig, vooral wanneer ze er plezier in hebben. Onze school is een leer- en speel(t)huis voor elk kind, waar hij/zij kan groeien en zijn competenties en talenten ontwikkelen.

Wij zijn daarbij de professionele gidsen, die op onze beurt, door het Levenslang Leren principe te hanteren, garant staan voor een kwalitatief en harmonisch onderwijsaanbod.

Gelijke onderwijskansen creëren voor elk kind is ons motto. Samen met de ouders willen wij elke leerling maximale toekomstperspectieven bieden.

Samen met alle participanten slaan wij de handen in elkaar om een breed aanbod te verzekeren.

Samen… maken we school, omdat de toekomst van onze kinderen het waard is.
We willen al onze kinderen met de beste zorgen omringen zodat ieder van hen uitgroeit tot de beste versie van zichzelf.

Bruers Geert