Schoolbestuur

Wat is het schoolbestuur?

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Benaming

Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruirode
Breekiezel 27
3670 Oudsbergen

Deze overkoepeling omvat alle vrije scholen van Meeuwen-Gruitrode (Oudsbergen)

Samenstelling schoolbestuur

Leden:

  • Jaak Kerkhofs
  • Roger Nullens
  • Evelien Stinkens
  • Jan Raemen
  • Vandenabeele Wouter

Voorzitter:

  • Raf Franco