CLB

Wat is het CLB?

CLB staat voor Centrum voor Leerlingen Begeleiding. Ze bieden gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. Ze werken samen met de school, maar behoren er niet toe. Je kind kan dus gerust los van de school bij hun terecht. Let wel: dat kan enkel bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is.

Het schoolteam verbonden aan onze school bestaat uit:

 • Lisbeth Van de Broek: schoolarts
 • Liesbeth Caymax: sociaal verpleegkundige
 • Greet Wertelaers: maatschappelijk werkster
 • Sara petit: psycho-pedagogisch consulent + contactpersoon school

CLBchat

Hier kan je terecht op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 14u tot 21u

Vrij Centrum voor Leerlingen Begeleiding
De Houborn 45/1-2 – 3960 Bree
089/46 97 30

bree@vclblimburg.be

Waarvoor kan je er terecht?

 • als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt
 • als je kind moeite heeft met leren
 • als er vragen zijn over de gezondheid van je kind, lichaam...
 • met vragen over inentingen
 • met vragen over vriendschap, verliefdheid en seksualiteit.
 • melding van een besmettelijke ziekte:
  Als je kind een besmettelijke ziekte heeft die vermeld staat op de lijst (zie algemene informatie - ziekte) dan moet dit gemeld worden aan de school of aan de schoolarts van het CLB (Lisbeth Van de Broek). De CLB arts zal de nodige maatregelen nemen om verdere besmetting te voorkomen.

Wanneer moet je kind naar het CLB?

Een deel van wat het CLB doet is verplicht. Zo moet je kind naar het CLB:

 • op medisch onderzoek;
 • als je kind te vaak afwezig is op school (leerplicht)
 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs
 • om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen
 • bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.

Sluitingsperiodes

Om de meest recente informatie en de sluitingsperiodes te raadplegen, kan je terecht op de website van het Vrij CLB Limburg - afdeling Bree.

Het medisch onderzoek

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. Die onderzoeken zijn verplicht.

Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kunt ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip.

Je kunt de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren, maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.

Wanneer krijgt je kind een medisch onderzoek?

 • 1ste kleuterklas
 • 2de kleuterklas
 • 1ste leerjaar
 • 3de leerjaar
 • 5de leerjaar

Inentingen

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen ze het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen.

Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven.

Met vragen over vaccinaties of medische problemen die een weerslag hebben op het schoolfunctioneren kan je per mail terecht bij de schoolarts; Lisbeth Van de Broek.

Welke inentingen kan je kind krijgen?

 • 1ste leerjaar: Polio (kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), kinkhoest.
 • 5de leerjaar: Mazelen, Bof (dikoor), Rubella (rode hond)

Het medisch CLB dossier

Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:

 • In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
 • We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
 • We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.

Het dossier inkijken?

Is je kind jonger dan 12 jaar, dan mag je als ouder of voogd het dossier inkijken. Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.

Je kunt een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.

Je kunt vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

Naar een andere school

Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kunt je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven ze verplicht door. Dat kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan.

Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.

En later?

Het dossier van je kind wordt minstens 10 jaar bij op het CLB gehouden, te tellen vanaf het laatste medisch consult.