Schoolraad

Wat is de schoolraad?

De Schoolraad heeft een advies- en overlegbevoegdheid naar de opvoedingsgemeenschap van de school toe. De schoolraad bestaat uit afgevaardigden vanuit het schoolpersoneel, vanuit ouders en gecoöpteerde leden. De schoolraad komt driemaal per schooljaar samen en overlegt rond zaken als onder meer:

 • verdeling van de lestijden
 • veiligheid op school en de schoolomgeving
 • het schoolreglement
 • het nascholingsplan en het schoolwerkplan
 • informatie m.b.t. schoolorganisatie

Samenstelling schoolraad

Leden:

 • Colaers Liesbeth
 • Housen Annemie
 • Bonhomme Dirk
 • Neyens Bert
 • Paesen Koen
 • Thaens Jef

Voorzitter:

 • Bruers Geert