5de en 6de leerjaar

Donjon in suiker

2023-12-15
15/12/2023

Een donjon uit de Middeleeuwen construeren met behulp van suikerklontjes, bloemsuiker en water valt helemaal binnen het STEMoov-model voor de lagere school. Beantwoorden aan criteria zoals kunnen werken onder tijdsdruk, metselen in verband, uitsparingen bouwen met steunbalken,... maakten deze opdracht van een hogere moeilijkheidsgraad. Blijven bouwen ondanks problemen en tegenslagen was de boodschap. Hierin slaagde ieder duo! Proficiat!!