5de en 6de leerjaar

Domino-loopje in wording!

2022-03-18
18/03/2022

Op 31 maart vindt er in de turnzaal een sobere maaltijd plaats in het kader van de veertigdagentijd. In deze vastentijd proberen we solidair te zijn met kinderen die geen kans hebben op onderwijs. De opbrengst van dit initiatief gaat dan ook naar sponsorkinderen in Pakistan die de hele dag werken op de steenbakkerijen samen met hun ouders, broers en zussen.

Bij het begin van deze maaltijd bouwen de leerlingen van de derde graad een domino-loopje met bakstenen die versierd werden met de kleuren groen en wit (Pakistaanse vlag) en de symbolen ster en maan. Ieder kind brengt zijn of haar versierde baksteen mee naar de maaltijd.

Het recht op onderwijs slaat de kinderarbeid neer!