5de en 6de leerjaar

Uitnodiging voor... een boterham minder!

2022-03-18
18/03/2022

Vandaag werden er affiches ontworpen om de kinderen van onze basisschool uit te nodigen deel te nemen aan de Sobere Maaltijd ten voordele van onderwijs voor Pakistaanse kind-slaven in de steenbakkerijen van rijke landeigenaars. In duo's werd met behulp van een kijkwijzer gezocht naar de juiste, meest kernachtige verwoording, de passende kleuren en een duidelijke en aantrekkelijke lay-out om lezers te kunnen overtuigen. Ze werden uitgehangen op school voor de leerlingen en de ouders. Elke affiche mocht er zijn!