5de en 6de leerjaar

CHUSHMANDIED! SHOEKRIA!

2022-03-11
11/03/2022

Deze voormiddag kregen we Herbert van het Eurocomité 'Kinderen helpen kinderen' op bezoek in onze klas. Hij kwam ons vertellen over de kinderen in Pakistan die vanaf vijf jaar werken op steenbakkerijen samen met hun ouders. Zij zijn slaaf van de fabrieksbaas waardoor zij geen enkel vooruitzicht hebben op een betere toekomst. Zonder onderwijs zullen deze kinderen net als hun ouders in armoede en ontbering blijven leven.

Toch heeft ieder kind recht op onderwijs, ontspanning en zeker een gezonde voeding en een veilige omgeving om op te groeien.

Pater Pol uit Meeuwen heeft een groot deel van zijn leven in Pakistan gewerkt aan een verbetering van de toestand van deze kind-slaven. En met succes! Er kwamen stilaan hier en daar schooltjes op steenbakkerijen en zelfs een aantal internaten voor jongens en meisjes verder weg van de steenbakkerijen.

Wij willen in de veertigdagentijd onze schouders zetten onder een verdere verbetering van de toekomst van nog vele andere kinderen die nog geen kans gekregen hebben te leren lezen, schrijven, rekenen,... Enkel onderwijs geeft hen kans op een goede job en voldoende geld om rond te komen.

De kinderen van de derde graad richten de komende weken een schooltje in aan de zandbak op de speelplaats om andere leerlingen te onderrichten (= voorbereiding op de quiz over Pakistan na de sobere maaltijd op maandag, 31 maart).