5de en 6de leerjaar

Ritmisch en dynamisch nieuwsbericht

2021-03-01
01/03/2021

Nadat de krantenkop 'Padden veilig over straat' in een grafische partituur gegoten was (8 maten, 4 tellen per maat) was het tijd om er wat expressie in te leggen. Dat gebeurde op de speelplaats in groep door het stemvolume bij het uitspreken van de woorden te vergroten of te verkleinen met aandacht voor het belangrijkste woord in de titel. De leerlingen ondervonden dat veel oefening toch wel 'kunst' baart: ritme en dynamiek te samen in de gaten houden is niet zo eenvoudig als het lijkt... Maar het voelt wel goed om er mee bezig te zijn!