5de en 6de leerjaar

Quiz in december!

2023-12-22
22/12/2023

Naar goede gewoonte hielden we een quiz in de derde graad als afsluiting van de eerste trimester. Is ons brein erop vooruit gegaan? Hoe zit het nu met die parate kennis? Welke leerinhouden zijn nog vers en welke zitten al onder het stof?? En... hoe lossen we de 30 vragen op in groep: dialoog? overleg? geduld? controle?...