5de en 6de leerjaar

Een tweede leven voor alles en iedereen?

2021-11-26
26/11/2021

Vandaag brachten de vijfde- en zesdeklassers een bezoek aan het sociaal tewerkstellingscentrum en de kringstore Esmerelda in Peer in kader van ons ruimere project 'Achter de Muur' dat handelt over (kans-)armoede. We konden voor het vervoer rekenen op een tweetal mama's en één papa. Dank je wel Nele, Petra en Gunther!

De leerlingen namen aantekeningen terwijl ze rondgeleid werden in de verschillende zalen door Els en An om nadien in de klas een groepsverslagje te schrijven: 'Wat willen we onthouden van dit bezoek?'

Kellen, Elon en Wout vermeldden dat het bezoek inspirerend was. Het trof hen dat De Biehal iedere maand 40 000kg textiel (kleding) ontvangt om te sorteren en te recycleren. De kledingstukken die een tweede leven krijgen gaan naar hun winkels in Noord-Limburg.

Kobe, Jasper, Cas en Norah noteerden dat ze het fijn vonden dat de medewerkers hen graag zagen komen. Zij verbaasden zich over de hoeveelheid spullen die de mensen na de eerste en tweede lockdown naar de kringstore en de witte kledingcontainers brachten. Op dat moment was het voor iedereen in het sorteercentrum razend druk!

Marie, Youna, Yente en Lenne schreven in hun verslag dat kopen in de kringwinkel momenteel cool is! Zij vonden het de moeite waard om te vermelden dat het sociaal tewerkstellingscentrum een maatwerk-bedrijf is. Mensen krijgen er een aangepaste job zodat zij het werk aankunnen en ook langere tijd kunnen of willen doen.

Seb, Arthur, Febe en Emma schreven over de vluchtelingen die er tewerkgesteld worden. Zij staan 8 uur aan de sorteermachine die sinds enkele jaren geautomatiseerd is waardoor het uitzoeken van kledij voor de winkels gemakkelijker en sneller verloopt.

De opdracht in de kringwinkel werd door alle leerlingen ernstig en met energie afgewerkt. Zij zochten naar allerlei spulletjes om een denkbeeldige eenkamerflat in te richten met een bepaald bedrag dat het OCMW hen had bezorgd. Het was wikken en wegen, nemen en terugleggen, goed rekenen en je niet laten verleiden door zaken die je niet echt nodig had. In de klas werd met behulp van een rekenmachientje duidelijk dat iedereen zich aan het budget had gehouden. Missie geslaagd!