5de en 6de leerjaar

Proclamatie zesde leerjaar

2022-06-27
27/06/2022

Om half acht vulde het buurthuis zich met alle genodigden voor de proclamatie van de leerlingen van het zesde leerjaar. Marie, Kellen, Seb en Elon werden even in 'the picture' gezet.

Zij slaagden alle vier met groot succes in het behalen van hun getuigschrift basisonderwijs. We wensen hen heel veel succes toe in hun verdere schoolloopbaan. Zij zullen door iedereen op school gemist worden!