5de en 6de leerjaar

Op zoek naar goud?!

2022-10-10
10/10/2022

Deze namiddag kwam Leo B. de derde graad ondersteunen bij het inhoudelijk vulling geven van de tijdsband (indeling in periodes van de Europese geschiedenis: stenen tijdperk, bronzen tijdperk, ijzeren tijdperk).

Hij had in 6 grote vakken in de zandbak 12 items begraven die de leerlingen met de metaaldetector moesten opsporen en nadien uitgraven. Het bleek toch niet zo'n simpele klus te zijn. De detector parallel bewegen boven de zandoppervlakte in twee richtingen is hard gewerkt! De belangrijkste opgraving was deze van een Romeinse munt en een bronzen vlakbijl. Zelfs voor Leo waren er een aantal verrassingen: er werden méér voorwerpen gevonden dan hij verstopt had. Zo zijn we nu ook de trotse eigenaar van een roestige nagel en een ijzeren handvat van een pot, heel waarschijnlijk vondsten uit de 21ste eeuw...