5de en 6de leerjaar

Broeder Jacob wakker 'geklopt' ...

2023-02-13
13/02/2023

Boomwhackers zijn de ideale begeleidingsinstrumenten om een broeder op tijd uit zijn bed te krijgen. Op het einde van de les, begeleid door Anja, kon ieder groepje met enige muzikaliteit en zonder te stoppen bij 'foutjes' de partituur ritmisch 'geklopt' krijgen. De canon was even een stap te ver. Nog meer oefening, baart zeker en vast meer kunst!!

Een pluim voor iedereen! Een dank je wel aan juf Anja!