5de en 6de leerjaar

Contrasten reiken elkaar de hand!

2021-09-17
17/09/2021

Vanuit het muzische werken aan een opening voor het thema van godsdienst 'Bewogen en zoekende mensen vinden elkaar!' en tegelijkertijd een link maken met de maandopening van september is een boeiende zoektocht en levert interessante gesprekken op tussen de leerlingen en de juf.

De muzische geletterdheid en enkele muzische vaardigheden stonden gedurende een aantal lesactiviteiten centraal: primaire en secundaire kleuren leren kennen, contrasten creëren en handvaardigheid ontwikkelen bij het hanteren van een penseel tijdens het schilderen én mengen. Het was nodig om na de eerste poging even stil te staan bij het proces en het resultaat om nadien bij een herhaling te leren van de 'fouten' en meer succes te hebben bij het mengen en drukken. Het werden uiteindelijk stuk voor stuk mooie handen die elkaar in de maanden die volgen zeker kunnen 'dragen' om er een toffe(e) klasgroep van te maken. De juffen hebben er in ieder geval veel zin in!