5de en 6de leerjaar

OXFAM-wereldwinkels: fair trade

2023-03-03
03/03/2023

Als voorbereiding op ons bezoek aan de wereldwinkel in Bree verkenden de leerlingen in groep folders, brochures, verpakkingen,... om een idee te krijgen van de producten die de wereldwinkels aanbieden om boeren en ambachtslui in het Zuiden een beter inkomen te geven en hen zo in staat te stellen een beter leven uit te bouwen voor zichzelf en hun gezin.