5de en 6de leerjaar

Vastenactie 2022: geen kinderarbeid wel onderwijs voor elk kind!

2022-03-31
31/03/2022

Het 'domino-loopje', de sobere maaltijd en de quiz verliepen vlot dankzij de goede begeleiding en hulp van de leerlingen van de derde graad. SHOEKRIA!

Dankzij de bijdrage van vele kinderen op onze school kan een gezin dat slaaf is op een van de vele steenbakkerijen een kind naar school sturen. Dit betekent dat het kind meer kans krijgt op een goede toekomst!