5de en 6de leerjaar

Zet het blauw...

2018-09-18
18/09/2018

Zet het blauw van de zee
tegen het blauw van de hemel
veeg er het wit van een zeil in
en de wind steekt op.

Impressies van de leerlingen van het vijfde leerjaar bij een gedicht van Willem Hussem.

Vrij in vorm en kleur! Illustratoren in spe! Knap gedaan!