5de en 6de leerjaar

Tweede 'lesdag' voor het zesde in coronatijd!

2020-05-18
18/05/2020

Vorige vrijdag hebben de leerlingen van het zesde leerjaar al kunnen proeven van de nieuwe situatie op school tijdens de corona-epidemie. Het inlichtingenbord aan de ingang van de school bevatte vanmorgen dan ook enkel een 'opfrisser' én een 'aankondiging' om samen de dag te starten met 'une leçon de gymnastique' op de nodige veilige afstand van elkaar en met ontsmette handen!. De meisjes verrasten de juffen met het dragen van hun Max-T-shirt van vorig schooljaar. Een knipoog naar een erg plezante periode tijdens de eerste twee maanden van het vijfde leerjaar. Zij zijn duidelijk hun humor nog niet kwijtgespeeld in de vreemde weken die achter hen liggen. Zelfs de vragen van de preventieadviseur kregen een zelfzeker antwoord. De pauze op de speelplaats was er weer eentje van gezellig samen zijn en de 'verloren' tijd als groep inhalen zo goed als dat lukt. Fijn dat dit weer kan!