5de en 6de leerjaar

Muzisch talent breekt uit!

2020-05-05
05/05/2020

Ook in de weken dat de lessen opgeschort zijn en de leerlingen voor een groot deel zelfstandig door de leerstof moeten manoeuvreren zie je dat zij hun creativiteit ten volle inzetten. Naar aanleiding van onze laatste gezamenlijke buitenschoolse activiteit, de paddenoverzetactie aan de Abeek in Ellikom, werd de leerlingen gevraagd een haiku (vrolijk vers) te schrijven en een pop up-uitnodiging voor een paddenoverzet te maken. Om rust te vinden in een muzische bezigheid konden ze tussendoor wat intuïtief tekenen met houtskool en potlood op muziek naar keuze. Een verslag ('De vlucht van de hommel') over de corona-tijd met een fantasierijke insteek op muziek van Rimski-Korsakov werden echte pareltjes vol emotie. Ik geef elk kind een grote pluim voor deze resultaten uit de muzische wereld! Ik ben ontzettend fier op wat jullie nog steeds kunnen!