5de en 6de leerjaar

Paddenoverzet ... op het nippertje!

2020-03-12
12/03/2020

Prachtig weer, enthousiaste vrijwilligers en druk bezette emmers! Wat willen we nog meer bij een paddenoverzet die nog net toegelaten was om met de leerlingen op school te ondernemen die donderdag, 12 maart!. De kikkers, padden en salamanders werden goed bestudeerd, gedetermineerd, geregistreerd en daarna uitgezet aan de overkant in de buurt van een poel opdat de amfibieën aan het voortplantingsproces zouden kunnen beginnen en zodoende het ecologisch evenwicht in de A-beekvallei zouden kunnen in stand houden. De paddenoverzetactie werd besloten met lekkere warme choco met koekje bij Jo thuis. Dank je wel!