5de en 6de leerjaar

Voorbereiding Sobere Maaltijd

2020-03-09
09/03/2020

In groep werd er deze namiddag gewerkt aan een goede affiche over het houden van een Sobere Maaltijd op school tijdens de veertigdagentijd. Deze activiteit kadert binnen het thema 'Pakistan': Kinderen helpen kinderen uit de slavernij in steenbakkerijen. De opbrengst gaat naar internaten die kinderen naast goed onderwijs ook voedsel en onderdak verschaffen. Op deze manier krijgen de jonge kinderen een kans op een betere toekomst. De leerlingen hadden een hoge actieve leertijd in elke groep. Ook hier gold het motto: 'Ieder kind telt!' Proficiat!