5de en 6de leerjaar

Wonder van het leven

2020-02-07
07/02/2020

Mariska (Gezin& Leven vzw) gaf deze voormiddag een voordracht over 'Wonder van het leven'. De voordracht beantwoordde aan de christelijke waarden en normen inzake relatievorming en seksualiteit, sloot aan bij de eindtermen én bij de realiteit waarin kinderen en jongeren de dag van vandaag opgroeien. Ze bracht een frisse, boeiende en erg ontroerende powerpoint mee van het ontstaan en de groei van het ongeboren leven. De leerlingen kregen volop de tijd en de ruimte om vragen te stellen. Een geslaagde voormiddag! Proficiat Mariska!