5de en 6de leerjaar

Samen = meer?

2020-01-17
17/01/2020

Binnen het kader van het project 'Lezen met begrip': Actie: Inzetten van het coöperatieve aspect bij lezen in combinatie met leesstrategieën - zelfevaluatie (One minute post-it)

Teksten beter begrijpen door elkaar te ondersteunen in het actief verwerken van het tekstmateriaal: hulp vragen én hulp geven (peer assessement / leggpuzzelmethode)

Samen gingen we op zoek naar 'antwoorden' (leerkracht - leerlingen / leerlingen - leerlingen).

Zelfs de juf mocht fouten maken om te leren! Dank je wel, leerlingen!