5de en 6de leerjaar

Bibster

2019-12-10
10/12/2019

Verslag van Tessa, Kato en Alexia:

Op dinsdag 10 december gingen de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar naar de bib in Meeuwen voor het bibspel. Ze moesten per twee met tablets enkele vragen oplossen. Telkens als de leerlingen drie vragen juist hadden, kregen ze een alibi en een bewijsstuk. Daarmee konden ze de dader ontmaskeren die de hond van meneer Janssen had ontvoerd. De antwoorden op deze vragen kwamen ze te weten in de bibliotheek zelf of op de website van de bib. Op het einde moesten de leerlingen zeggen wie zij dachten dat de misdadiger was. Het was Steven Brouwers. Zo kwamen ze meer te weten over de werking van de bib.