5de en 6de leerjaar

Bezoek aan OXFAM-wereldwinkel in Bree (project Armoede)

2019-11-26
26/11/2019

Via enkele educatieve spelletjes, begeleid door drie vrijwilligers, kwamen de leerlingen van de derde graad deze namiddag meer te weten over de doelen en de werking van OXFAM-wereldwinkels. Dit is wat Gien, Fie, Ruth en Bennyara (groep 1) en Lieke, Michael, Winne en Sander (groep 2) willen onthouden van hun bezoek:

-Vlaanderen telt 235 wereldwinkels die op ongeveer 8000 vrijwilligers draaien.

-De spelletjes hadden elk een belangrijke betekenis: de rijken hebben macht over de armen!

-Boeren in het Zuiden hebben geen machines om op het land te werken; ze moeten alles met de hand doen. Dit is zwaar werk! Daarom is het ook belangrijk dat de boeren genoeg verdienen. Zij moeten een eerlijke prijs krijgen voor hun producten! Daar zorgt Oxfam voor!

een eerlijk inkomen = een mensenrecht!