5de en 6de leerjaar

Saved by the bell 2019: Tirez la cloche!

2019-10-04
04/10/2019

"Leerplicht geeft je hersenen (groen) licht! " Zo vatte Jason in het zesde de projectdag rond 'Onderwijs voor iedereen' bondig samen. Deze vrijdag was volledig gewijd aan de internationale dag van de leerkracht. Alle coöperatieve activiteiten waren gericht op het feit dat kinderen die niet van degelijk onderwijs kunnen genieten tekortkomen. Hun rechten worden geschonden!! Tevens werden zij ervan bewust gemaakt dat zij échte gelukvogels zijn want zij beschikken wel over goed opgeleide leerkrachten, goed uitgeruste klaslokalen, een veilig en aangenaam lesklimaat,... Kortom: Het recht op onderwijs is voor hen een vanzelfsprekendheid. Hopelijk zullen vele andere kinderen in Afrika en Azië tegen 2030 dit ook kunnen zeggen! We luiden voor hen heel hard de bel!