5de en 6de leerjaar

Verkeersdag in het buurthuis

2019-09-27
27/09/2019

Onder leiding van Ludo en Roger werd het weer een boeiende en leerrijke voormiddag in het buurthuis. Tijdens de jaarlijkse verkeersdag worden de gevaarlijke verkeerssituaties in Ellikom weer even in de verf gezet en worden de leerlingen bewust gemaakt van veilig verkeersgedrag. Natuurlijk is de quiz op het einde van de voormiddag het hoogtepunt! Ludo is altijd mee met zijn tijd. De voorziene tablets daagden de leerlingen nog meer uit om zo snel mogelijk het juiste antwoord te geven in tweetallen. De zelf verzonnen groepsnamen maakten het voor de kijker nog mysterieuzer: Wie was nu wie? En wie stond nu aan de leiding? Jammer dat de zwakke internetverbinding roet in het eten gooide. Maar... het was leuk zolang het duurde! Volgend jaar krijgen vele leerlingen weer een nieuwe kans...