5de en 6de leerjaar

OTT gaat mobiel!

2019-01-11
11/01/2019

Vandaag werden de leerlingen van het vijfde leerjaar verwacht in TISM (Bree) waar zij in de voormiddag een workshop rond kunststoffen volgden en in de namiddag proefondervindelijk en onderzoekend aan de slag gingen met allerlei materialen om uiteindelijk een machine te construeren die een aantal materialen zoals plastic, metaal en steen kon doen scheiden.

De proef kon maar lukken door goed overleg en het nakomen van gemaakte afspraken in de respectievelijke groepen. De leerlingen lieten zich in deze coöperatieve groepen van hun beste kant zien. Hun creatieve en functionele 'machines' mochten er zijn! Proficiat!