3de en 4de leerjaar

Train je brein!

2023-11-14
14/11/2023

In deze activiteit herhalen de leerlingen in duo al spelend de leerstof uit het thema ‘Bij ons in de buurt’. Ze ontdekken hoe ze de leerstof van het thema kunnen inoefenen. Zo herhalen ze de leerstof door opdrachten bij de activiteiten op te lossen met behulp van hun werkbundel. Tenslotte reflecteren we kort over het opzoeken in de werkbundel. Wat ging goed? Wat was nog moeilijk?