3de en 4de leerjaar

Interview bibliothecaris

2021-03-15
15/03/2021

De jeugdboekenmaand beleven zonder naar de bib te gaan? Dat kan niet! Toch wel! Door de coronamaatregelen kunnen we al het hele schooljaar niet naar de bibliotheek. Ze bieden de scholen een alternatief aanbod aan om de bibliotheekbezoeken te vervangen door een boekenpakket. De klasleerkracht kan materiaal doorgeven. Zij maken het boekenpakket klaar voor een bepaalde tijd. Een prima initiatief!

De juffrouw maakte een afspraak met de bibliothecaris. Voordat de leerlingen de bibliothecaris kunnen interviewen, verzamelen ze ideeën. Welke soort vragen zijn het interessantst bij een interview? Met hun partner stelden ze gesloten vragen op voor de bibliothecaris. Tijdens een klasgesprek werden de vragen verzameld. Op maandag 15 maart interviewde het 3e en 4e leerjaar haar online.

Dit is het verslag van het interview door de leerlingen:

Hoeveel boeken worden er per jaar geleend? Er werden in 2019 72 717 boeken uitgeleend.

Wat is jouw naam? De naam van de bibliothecaris is Miet Stienaers.

Wanneer zijn de openingsuren van de bibliotheek? De bibliotheek is open op maandag en dinsdag van 14 tot 17 uur, op woensdag en donderdag van 14 tot 17 uur en op zondag van 10 tot 12 uur.

Heb jij nog een andere job? Zo ja, welke? Ze werkt voltijds. Ze wil ook nog tijd doorbrengen met haar kleinkind.

Welke boeken worden er het meest geleend? Leesboeken en weetboeken worden er het meest geleend.

Hoelang bestaat de bibliotheek al in Meeuwen-Gruitrode? In september 2021 bestaat de bieb 25 jaar.

Hoeveel materialen mag je uitlenen? Je mag 20 stuks per persoon uitlenen.

Welk materiaal kan je uitlenen? Je kan leesboeken, dvd, cd’s, luisterboeken, strips, informatieve boeken, dichtbundels, prentenboeken uitlenen. In Opglabbeek kan je ook games uitlenen.

Wat is jouw lievelingsboek? Het lievelingsboek van de bibliothecaris is Sapiëns.

Welk personeel werkt er in de bibliotheek? Er werken 5 personen. Drie vrouwen werken deeltijds. Eén man werkt ook deeltijds. De bibliothecaris werkt voltijds.

Wie is jouw lievelingsschrijver? De lievelingsschrijvers van de bibliothecaris is Nora Robert en Lusinda Riley.

Hoelang mag je het uitgeleende boek houden? Je mag het uitgeleende boek 4 weken houden. Daarna mag je het 1 keer verlengen en nog eens 4 weken houden.

Hoe kan je het uitgeleende boek verlengen? Via de website, telefoon, mail of op de bibliotheek kan je het uitgeleende boek verlengen.

Wat vind je leuk aan boeken en aan jouw job? Miet leest graag boeken omdat ze het leuk vindt en interessant. Ze kan er veel uit leren.

Wat gebeurt er als je een uitgeleend boek verloren hebt? Het wordt een tijdje verlengd. Indien je het niet meer vindt, moet je het boek betalen.

Hoe worden uitgeleende boeken geregistreerd? Moet je daarvoor betalen? Vanaf 18 jaar krijg je een lenerspas. Hiervoor moet je 5 euro per jaar betalen.

Welke mensen bezoeken vooral de bibliotheek? Het zijn vooral gezinnen die de bibliotheek bezoeken.

Hoe kan je een boek reserveren? Via een mail, telefoon of website kan je een boek reserveren.

Hoelang werk je al als bibliothecaris? De bibliothecaris werkt hier al bijna 30 jaar.

Bedankt voor het online-interview!