3de en 4de leerjaar

Voordracht composthoop

2022-11-08
08/11/2022

De leerlingen van het 3e en 4e leerjaar doen een update voor het gebruik van de composthoop in alle klassen.

Als iedereen zijn steentje bijdraagt bij het goed weggooien van het GFT-afval, krijgen we na ongeveer negen maanden compost. Deze compost is 100% biologisch en is bedoeld als bodemverbeteraar voor de tuin. Door de toevoeging van compost aan de bodem wordt de vruchtbaarheid van de bodem verhoogd en worden voedingsstoffen voor planten opgeslagen.

Zelf composteren is milieuvriendelijk en spaart energie. En het levert een nuttig eindproduct op; namelijk compost die humusrijk is. Zelf composteren moet je leren.

Bedankt voor jullie medewerking!