3de en 4de leerjaar

Luchtige mobiel

2023-03-10
10/03/2023

‘Ik ben er en toch kun je mij niet zien. Je voelt me en toch kun je mij niet pakken. Zonder mij kun je niet leven.’ Wat ben ik?

Dit hebben de mooie mobielen nodig in de gang.