3de en 4de leerjaar

Over het muurtje kijken

2023-11-09
09/11/2023

De leerlingen herkennen en benoemen aan de hand van powerpoint verschillende landschappen als: natuurlandschap, stadslandschap, fabriekslandschap of toeristisch landschap. Ze waarnemen de verschillen tussen de landschappen. Ze bespreken de kenmerken en gebruiken daarbij de juiste begrippen gebruiken (akkers, industrie, fabriek, landbouw, recreatie …). Nadien verwoorden ze de relatie tussen het landschap en de menselijke activiteiten. Ook het landschap van de eigen gemeente wordt waargenomen, benoemd en verwoord.

Deze theorie zetten om in een muzische activiteit. Ze gebruiken de techniek van Heatler Galler.