3de en 4de leerjaar

Smoke + fog = smog

2022-02-15
15/02/2022

In de eerste les maken de leerlingen kennis met het abstracte begrip LUCHT. Natuurlijk wordt eerst de voorkennis geactiveerd. Door middel van proefjes wordt de aanwezigheid van lucht inzichtelijk gemaakt. Zo ervaren ze dat lucht sterk is en dat de longen van een mens vol met lucht zitten. In de volgende les leren ze over schillende bronnen van luchtverontreiniging en verschillende vormen van luchtverontreiniging. Ze komen veel te weten over smog door het lezen van de tekst en het bekijken van het filmpje. Door het nog concreter te maken voeren ze het proefje 'Zelf smog maken' uit. Ze ontdekken de effecten van smog op mensen.