3de en 4de leerjaar

Spelletjes en babbelmoment met grootouders

2023-02-15
15/02/2023

De leerlingen kozen een gezelschapsspel. Op de afgesproken datum legde iedere leerling het gekozen gezelschapsspel uit aan de klasgenoten en de juffrouw. Daarna werd het spel gedurende een 10-tal minuten gespeeld met de spreker als spelleider. De gemaakte spelfiche wordt nu bij het gezelschapsspel gestoken. Wanneer iedereen een gezelschapsspel heeft uitgelegd aan de klasgenoten en de juffrouw, worden de gezelschapsspelen geïntegreerd tijdens andere activiteiten in de klas.

De apotheose van deze spreekoefening = een spelvoormiddag en een babbelmoment met hun grootouders.