3de en 4de leerjaar

Grasduiner worden! Tof hé

2023-10-17
17/10/2023

Grasduinen, Van Bos tot Boer is een educatief pakket dat een brug slaat tussen natuur, landschap en landbouw. Het pakket is opgehangen aan de 4 oerelementen: aarde, water, lucht en vuur, waarbij dat laatste ook staat voor voedsel en energie. Om de onderlinge relaties tussen deze elementen bloot te leggen werd er een 5e element toegevoegd: leven. Dit zorgt ervoor dat het hele netwerk duidelijk wordt en dat er ook kritisch gekeken kan worden naar de rol van de mens hierin. Met name wat is onze impact en hoe kunnen we ervoor zorgen dat het systeem zo goed mogelijk in evenwicht blijft.

Via Grasduinen leren de kinderen verbanden zien tussen wat de boer kweekt, zaait, plant en wat er uiteindelijk op ons bord belandt. Bovendien ontdekken ze zo ook welke producten de natuur en het bos hen bieden en waar ze van de natuur en het landschap kunnen genieten. Zo komen ze enerzijds meer in contact met de natuur en de landbouw en anderzijds worden er landbouwbedrijven en het bos bezocht.

Op dinsdag 17 oktober zijn de kinderen van de 2e graad gaan Grasduinen in de Duinengordel. De Duinengordel is een natuurgebied van bijna 3000 ha gelegen in het hart van de Limburgse Kempen op het Kempens Plateau. Het is een uitgestrekt heide-, bos- en duinenlandschap. De landduinen in het gebied hebben een uitzonderlijk reliëf door hun uitgestrekte lengte en hoogte. Het grootste deel van Duinengordel werd vanaf de negentiende eeuw bebost met naaldbomen ten behoeve van de mijnbouw. Sinds 2020 maakt Duinengordel deel uit van het Nationaal Park Hoge Kempen.

In de voormiddag deden ze natuurbeheerswerken samen met Tina, werkzaam op Natuurpunt Beheer Limburg. Via deze natuurbeheerswerken zorgde zij ervoor dat de typische duinen en de heide niet opnieuw in bos veranderen. De jonge dennen en berken worden uitgetrokken of omgezaagd. Hiervoor gebruikten ze aangepaste gereedschap.

In de namiddag hielpen ze de boswachter om het natuurgebied te beschermen met het Oudsbergspel. Eeuwen geleden leefden er Ouweltjes, een soort aardmannetjes bij de Oudsberg: de hoogste en grootste open stuifduin van Vlaanderen. Ze steekt 85 m boven de zeespiegel uit. De Oudsberg is omringd door prachtige heideterreinen, statige bossen en vlinderrijke heischrale graslanden. Sinds 1998 is het erkend als Vlaams natuurreservaat. Met de smartphone van de stagiaire scanden ze de QR-codes en speelden ze erop los om de Ouweltjes te helpen.

Ze beleefden samen veel plezier op de Oudsberg. Echte grasduiners, die kinderen van het 3e en 4e leerjaar!